پایا نتورک

پایانتورک ارائه دهنده خدمات تخصصی شبکه و امنیت

مجازی سازی شبکه ، فضایی است برای چندین سیستم بر روی یک سیستم که در آن راه اندازی شود و این کار روی فضای سخت افزار اجرا شده و از سیستم عامل هایی که در بازار موجود هستند پشتیبانی می کند.

 

مجازی سازی به طور کامل روی سرورها

این شیوه به صورت کامل مجازی سازی شبکه را روی یک سرور انجام می دهد تا بتواند از برنامه های کاربردی و نرم افزارهای گوناگون در قسمت های مجازی سازی شده پشتیبانی نماید این شیوه منجر به ایجاد سرورهای واحد روی سرور واقعی می شود بطوریکه مجازی سازی سرور در بین سرور و سیستم عامل قرار می گیرد و سیستم عامل مهمان روی ماشین های مجازی اجرا می شود. نرم افزارهای مجازی سازی سرور، سیستم عامل مهمان را فریب می دهند بنابراین چند ماشین سیستم عامل مهمان مجازی تنها از روش یک سرور فیزیکی استفاده می شود و سود فراوانی  را به سازمان اختصاص دهد.

در تکنولوژی مجازی سازی شبکه مدیران شبکه می توانند سیستم عامل های گوناگون را روی یک سرور واقعی به  صورت همزمان و در یک زمان اجرا کنند بعنوان مثال بیشتر مدیران شبکه با دریافت یک سرور واقعی چند سیستم عامل را روی آن نصب و بعد از آن برای هدف های مختلف اجرا می کنند. بنابراین بجز کم کردن هزینه های خریدن سرور، برای جاهایی که با کمبود جا برای نگهداشتن چند سرور مشکل دارند مناسب است.

به جای داشتن  ۱۰ سرور فیزیکی، اکنون ۱۰ سیستم عامل مختلف، نصب کرده اید که هر کدام ارائه دهنده سرویس خاصی به کاربران هستند، که عملا به جای ۱۰ سرور فیزیکی، تنها دو سرور فیزیکی دارید که ۱۰ سیستم عامل بر روی این دو سرور، عملا به صورت همزمان، ارائه دهنده سرویس به کاربران هستند، که این عمل مجازی سازی، حتی کارایی شبکه ما را نیز بیشتر از قبل افزایش داده است.

راه کار های مجازی سازی

مجازی سازی به ۲ بخش اصلی تقسیم می شود، این ۲ بخش دو روش مختلف می باشند، که در زیر توضیح داده شده اند:

روش اول: چندین سیستم عامل بر روی یک سرور

چندین سیستم عامل را بر روی بستر سخت افزاری یک سرور، خواهید داشت که مناسب هر سازمان اعم از بزرگ و کوچک خواهد بود.

به طور مثال شما در شبکه خود دارای ۳ سرور مختلف به قرار زیر هستید:

یک سرور MS Windows Server 2008به منظور میزبانی سرویس Active Directory

یک سرور Linux Fedora به منظور میزبانی پورتال سازمانی

یک سرور MS Windows Server 2003 به منظور میزبانی سرویس ISA

بعد از مجازی سازی بر روی سرورهای خود، دارای یک سرور خواهید بود که ۳ سیستم عامل ذکر شده بر روی این سرور تعریف شده اند و به صورت همزمان، هر ۳ سیستم عامل سرویس خود، را در شبکه ارائه می دهند.

روش دوم: یک سیستم عامل بر روی چندین سرور

روش دوم، برای سازمان های بزرگ، آزمایشگاه ها و نیز سازمان هایی که به توان پردازشی بالا نیاز دارند، مناسب بوده و آنها از روش دوم استفاده می کنند. در این روش از سخت افزار چندین سرور، استفاده می شود و از یک سیستم عامل پشتیبانی می کنند. استفاده  سیستم عامل از چندین سرور فیزیکی، باعث می شود تا مقدار منابع بسیار بیشتری در اختیار سیستم عامل قرار گیرد. به طور مثال در این روش سیستم عامل ما برای انجام اعمال پردازشی خود از چندین CPU، که دارای قدرت بسیار بیشتری هستند استفاده می نماید.

انواع روش های مجازی سازی در شبکه

 

 

روش مجازی سازی سرور
مجازی سازی نرم افزار
مجازی سازی I/O
مجازی سازی دسکتاپ
مجازی سازی Storage
مجازی سازی شبکه
مزایای مجازی سازی شبکه
کم کردن هزینه تجهیزات شبکه
قابلیت امنیت بالاتر سروری

اشتراک گذاری سخت افزارها در مجازی سازی

مجازی سازی شبکه چیست؟

مجازی سازی شبکه، با هدف ایجاد شبکه های مجازی داخل سرور، بوده که موجب می شود ماشین های مجازی به هم پیوسته شوند و شکل گیری Virtual Security Zone، را باعث می شود.

مجازی سازی شبکه فضایی است برای چندین سیستم  بر روی یک سیستم که در آن راه اندازی شود و این کار روی فضای سخت افزار اجرا شده و از سیستم عامل هایی که در بازار موجود هستند پشتیبانی می کند.

از مهم ترین تکنولوژی در مجازی سازی شبکه به این نکته می توان اشاره کرد که سازمان های بزرگ و کوچک که بیشتر از یک سرور واقعی که تمام آنها مجازی سازی شده داشته باشند هنگامی که بار کاری روی یک سرور زیاد شود امکان استفاده از سخت افزارهای دیگر سرورها نیز بوجود می آید بطوریکه سخت افزارهای سرور به صورت مجازی روی سرور دوم به صورت واقعی فعالیت می کنند بنابراین می توان گفت این وابستگی ماشین های مجازی به منابع سخت افزاری منجر می شود بتوانیم به طور بهینه از تمام سخت افزارهای داخلی شبکه استفاده کنیم.