مشتریان

مشتریان ما

اداره کل فنی حرفه ای استان البرز

خدمات ما برای این سازمان

راه اندازی زیر ساخت مجازی سازی

راه اندازی سرویس Backup گیری اتوماتیک از سرور های مجازی

Recovery اطلاعات از دست رفته برای نرم افزار اتوماسیون اداری

مس سرچشمه

خدمات ما برای این شرکت

راه اندازی زیر ساخت مجازی سازی

انتقال سرور های فیزیکی به بستر مجازی سازی

راه اندازی Active Directory

راه اندازی سرویس Backup گیری اتوماتیک از سرور های مجازی

راه اندازی NAS Storage و ارتباط آن با مجازی سازی

سازگان ارتباط

خدمات ما برای این شرکت

راه اندازی سیستم تلفنی VOIP

راه اندازی بخش NOC

راه اندازی مانیتورینگ

راه اندازی logmanagemnet

ایمن سازی شبکه در سطوح مختلف

پیاده سازی سرویس های امنیتی طبق استاندارد های سازمان فتا

کردن اطلاعات در اثر هک شدن Recovery

خدمات ما برای  این شرکت

مشاور و پشتیبان IT و امنیت

 راه اندازی UTM  نرم افزاری و ایمن سازی لبه شبکه

مشاور و مجری امنیت و سرویس

پشتیبان سرویس های مشتریان WEB Applicatios
Big Data Engineering
DEVOPS  and CI/CD

خدمات ما برای این شرکت

VoIP راه اندازی و پشتیبانی

پشتیبانی شبکه

شرکت فیوچر

 

خدمات ما برای این شرکت

 

مشاور شبکه
راه اندازی سیستم تلفنی ویپ
تصحیح زیرساخت
راه اندازی بستر مجازی سازی
ایمن سازی بستر ارتباطی و سرویس ها

راه اندازی مکانیزم بک آپ

 

شرکت داده پردازان شریف (SDATA)

 

خدمات ما برای این شرکت

 

مشاور و مجری امنیت و سرویس

پشتیبان سرویس های مشتریان WEB Applicatios
Big Data Engineering
DEVOPS  and CI/CD

کترینگ سفره سلامت

 

خدمات ما برای این شرکت

مشاور شبکه  و امنیت
راه اندازی سیستم تلفنی ویپ
تصحیح زیرساخت
ایمن سازی سرویس و زیرساخت
راه اندازی بستر مجازی سازی

راه اندازی  Centeral Log Management
راه اندازی مانیتورینگ